Поняття кредиту його види та форми

Читать тему: тема 11. Форми, види та роль кредиту на сайте лекция.орг. Кредит і його роль в становленні ринкових відносин. Поняття і оцінка необхідності кредиту, історія його виникнення та розвитку. Принципи, види і форми кредиту, їх відмінні риси та умови застосування в. 4 сент. 2008 г. - юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників ) і право. Для підприємств (фірм) торговельні кредити (торговельні борги) є формою інвестицій на ринку, від яких очікується доход. Очевидно, що прибуток при. Надаючи кредит, продавець (виробник) у межах укладено. Природа та види однак його поняття є товарна і грошова форми кредиту є. Гроші фінанси кредит г.г. Кірейцев м.м. Александрова с.о. Маслова. 1. Поняття фінансів та їх роль в укономічному розвитку поняття фінансового механізму, його складові - види фінансового механізму, їх в. Неприбутковість кредитної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитна спілка - це форма самоорганіза. Тому поняття кредиту кредиту, як і його форми, форми та види кредиту має. 11.1. Суть, поняття та форми державного кредиту: державний кредит – сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта. З допомогою державного кредиту залучаю. Банківський кредит є основною формою кредиту і надається юридичним і фізичним особам у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним розмір відсоткових ставок, що встановлюється комерційними. Основні форми внутрішнього державного кредиту, форми поняття, функції та види та. Сутність і значення, основи організації і структура кредитного ринку. Функції кредитного ринку. Державний кредит, його форми та види. Банківське кредитування. Системи рейтингу кредитів та позичальників. Підприємництво та його організаційно-правові засади 8.3. Суть та функції кредиту. Форми та види кредиту. Як найпоширеніший вид кредиту, розглянемо його поняття, органи. Класифікація і характеристика кредитних операцій. Форми кредиту. Кредитні операції. Види. Класификация на рисковите експозиции на банките, види кредитів в каталоге лучших рефератов сети, класифікація б. Види кредиту на сайте лекция. За умови його належної та еконо­мічно поняття, види та. Форми та види кредиту поняття та важливим етапом вивчення теми кредиту та його. Отже, ми ознайомились з основними ознаками, властивими будь-якому предмету, штучному чи природному, незалежно від його естетичних якостей. Обізнаність із цими ознаками була потрібною лише для того, щоб. Реферат: кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації погіршення фінансового стану позичальник. Спричинюється. Поняття кредиту. 2.форми та види кредиту. 3.умови надання споживчого.

Форми та види кредиту — allRefs.net

Читать тему: тема 11. Форми, види та роль кредиту на сайте лекция.орг.Класифікація і характеристика кредитних операцій. Форми кредиту. Кредитні операції. Види. Класификация на рисковите експозиции на банките, види кредитів в каталоге лучших рефератов сети, класифікація б.Підприємництво та його організаційно-правові засади 8.3. Суть та функції кредиту.Банківський кредит є основною формою кредиту і надається юридичним і фізичним особам у тимчасове користування на умовах, передбачених кредитним розмір відсоткових ставок, що встановлюється комерційними.Основні форми внутрішнього державного кредиту, форми поняття, функції та види та.Сутність і значення, основи організації і структура кредитного ринку. Функції кредитного ринку. Державний кредит, його форми та види. Банківське кредитування. Системи рейтингу кредитів та позичальників.4 сент. 2008 г. - юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Відокремленість майна товариства від майна його засновників (учасників ) і право.

порядок включения в реестр кредиторов на стадии наблюдения

Сутність, форми та види кредиту — Студопедія

Види кредиту на сайте лекция. За умови його належної та еконо­мічно поняття, види та.Отже, ми ознайомились з основними ознаками, властивими будь-якому предмету, штучному чи природному, незалежно від його естетичних якостей. Обізнаність із цими ознаками була потрібною лише для того, щоб.11.1. Суть, поняття та форми державного кредиту: державний кредит – сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта. З допомогою державного кредиту залучаю.Неприбутковість кредитної спілки полягає в тому, що вся її діяльність спрямована не на отримання прибутку, а на надання кредитних та ощадних послуг своїм членам. Кредитна спілка - це форма самоорганіза.Гроші фінанси кредит г.г. Кірейцев м.м. Александрова с.о. Маслова. 1. Поняття фінансів та їх роль в укономічному розвитку поняття фінансового механізму, його складові - види фінансового механізму, їх в.

потребительский кредит банки нижний новгород

Проаналізувати поняття кредиту, виявити його особливості та види...

Реферат: кредитний ризик комерційного банку та способи його мінімізації погіршення фінансового стану позичальник. Спричинюється. Поняття кредиту. 2.форми та види кредиту. 3.умови надання споживчого.Форми та види кредиту. Як найпоширеніший вид кредиту, розглянемо його поняття, органи.Природа та види однак його поняття є товарна і грошова форми кредиту є.Кредит і його роль в становленні ринкових відносин. Поняття і оцінка необхідності кредиту, історія його виникнення та розвитку. Принципи, види і форми кредиту, їх відмінні риси та умови застосування в.Для підприємств (фірм) торговельні кредити (торговельні борги) є формою інвестицій на ринку, від яких очікується доход. Очевидно, що прибуток при. Надаючи кредит, продавець (виробник) у межах укладено.20 сент. 2017 г. - надання кредитів. 3.1 форми прояву кредиту. У загальноприйнятому розумінні форма — це зовнішній, найбільш загальний вияв певного предмета чи явища, який хоч і. Кредит за своєю суттю.Форми та види кредиту. В нас є багато безкоштовних курсових робіт та рефератів про форми та.Умови міжнародного кредиту містять поняття: валюта кредиту валюта платежу, сума, термін, умови використання і погашення, вартість, вид забезпечення, повний термін вважається від моменту початку викорис.Форми та види кредиту. 1.поняття кредиту. 2.форми та мета і сума кредиту, умови його.Питання про форми та види кредиту з кредиту, його саме поняття меж кредиту.Ринку і ринку цінних паперів збігаються [3]. О. Мендрул та і. Павленко ринок цінних па перів визначають як частину фінансового рин ку, що охоплює відносини, повязані з цінними паперами. Водночас вони о.

построить дом в кредит в тюмени

2. Види та форми кредиту.. Аналіз доходів та витрат банку ...

8 окт. 2008 г. - поняття держави, її соціальне призначення та функції, типологізація держав, класифікація форм держави, загальні проблеми та принципи організації державного механізму. Поняття права спі.Але саме за допомогою цивільно-правового договору забезпечується перехід права власності від однієї особи до іншої. Саме на таких засадах мають розглядатися проблеми стосовно кредитного договору: його.Різновидом кредиту є бюджетні позички, оскільки кошти з бюджету надаються на умовах повернення, платності і строковості. На кваліфікацію за ст. 222 не впливає форма надання банківського кредиту - готів.Поняття і види міжнародних розрахунків.способи платежів, валюта ціни та валюта платежу.Договір (contractus) — одне з найбільш поширених у римі джерел виникнення зобовязань. Римські юристи зазначали, що в основі договору лежить взаємна угода кількох осіб. Договір як підстава виникнення зо.Економічна суть кредиту, його форми, види, функції та принципи банківського кредитування. Кредит виник на певному етапі розвитку людського суспільства. Спершу, як явище випадкове, зумовлене особливими.

помощь кредитного брокера в находка срочно

поняття кредиту його суб єкти та об єкти

Використання капіталу у всіх його формах і видах діяльності повязане з численними ризиками, ступінь впливу яких на результати господарської діяльності підприємств суттєво зростає з. Ризик різних видів.Функції кредиту та його роль у розвитку ринкових відносин. 2. Принципи кредитування. 3. Форми та види кредиту. 4. Позичковий процент. Процентна політика держави. 5. Фактори, які впливають на розмір про.Кредит та його суть. Вступ кредит концепції кредиту. Поняття та форми та види кредиту.Перевірено сьогодні; редакція від 06.11.2017; вступив у чинність 01.01.2004. Гку в останній чинній редакції від 6 листопада 2017 року. Нові не набрали чинності редакції. Глава 2. Основні напрями та фо.Поняття та ознаки кредиту, його види. Обєкти кредитної банківської угоди. Призначення державного кредиту. Різновиди споживчого кредиту. Історія розвитку кредитних відносин у незалежній україні, вдоскон.Сутність кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Поняття та ознаки кредиту. Обєкти та субєкти кредиту. Форми, види та функції кредиту. Основи при такому підході увага дослідника зміщується на саму позич.

потребительский кредит через

Вартість грошей та способи її вимірювання. Форми кредиту і його ...

Сутність споживчого кредиту та його види. Товарний споживчий кредит. Грошовий споживчий кредит. Нові види грошових споживчих позик. Специфіка банківської.652 цк дає визначення цього поняття, зауважуючи.Поняття прогнозування. Поняття прогнозування. Види прогнозів. Зарплата главного бухгалтера. Банковский сектор на украине, экономика в период кризиса, кредиты и. Принцип економічності полягає в тому, щ.4 суть банківського кредиту, його форми, види, його форми, види, функції та поняття і.Питання про форми та види кредиту з практичного погляду не має такого важливого значення, як інші складові теорії кредиту. Можливо, цим пояснюється надто вільне поняття функції стосується кредиту взага.Оцінка кредитного портфелю комерційного банку. У статті досліджуються питання аналізу структури кредитного портфелю комерційного банку, його структури в розрізі груп ризику, рівня забезпеченості, галуз.Державний кредит його форми та види кредиту та його його до- ходну. Поняття.§ 1. Поняття та види кредиту. Кредитний договір - хозяйственное право.Проектне фнансування як форма реалзац нвестицйно дяльност. Етапи реалзац процесу проектного фнансування. Роль банку в процес проектного фнансування. Методи статистичного аналізу показників кредитних ре.Право апелляционного обжалования и его субъекты. Объекты. Види кредитів та їх правове регулювання (консорціумне кредитування, кредитна лінія, споживчі кредити). Однокоз. Поняття та основні види нагля.

право на льготный кредит для многодетных

1.1. Поняття інвестицій та інвестиційної діяльності | Studin.ru

Щодо банку, то платність кредиту забезпечує його витрат. 1.2 форми та види банківського кредиту. Виданого кредиту, по кредиту – його погашення. 28 06 2016 - 54.new#new · imgur/0gxdpfe банківський кре.Читать курсовую работу online по теме кредит, його суть, форми і значення в ринковій економіці. Раздел: эктеория, 256, загружено: позичальники - це учасники кредитних відносин, які мають потребу в дода.Що таке кредит? 3. Охарактеризуйте субєктів кредитних відносин. 4. Назвіть функції кредиту та їхні особливості. 5. Дайте характеристику формам кредиту та критеріям їх поняття економічних меж кредиту, ї.Поняття, функції та види державного кредиту. Надходження до державного бюджету, оскільки суми державних позик становлять його до-ходну частину. Суть кредиту проявляється в його функціях. Кредит в.Форми та види кредиту. Що зумовлює вихолощування з кредиту його тому поняття кредиту.Питання про форми та види кредиту з практичного погляду не має такого важливого значення.Поняття його джерела та форми. Виникають нові види кредитно-фінансових.19 февр. 2013 г. - поняття кредитного механізму та основні етапи процесу банківського кредитування. Особливості видачі позики видаються на забезпечення потреб сфери виробництва і сфери обігу, фізичним.

пост кредитный отдел бта ипотеки

§ 1. Поняття, призначення і види кредиту - Підручники онлайн

Кредит, його сутність, форми і функції. Види і форми кредиту та їх функціонування в ринкових умовах. 3. Проблеми, перспективи та напрямки розвитку кредиту в ринкових умовах (на прикладі предметом дослі.Зобовязання - це правова форма економічного обороту, які викликають динаміку цивільних прав та обовязків. Особи (кредитора) певну дію, як то: передати майно, виконати роботу, сплатити гроші тощо, або у.Зразок позовної заяви про розірвання договору: купівлі продажу, кредитного, оренди, з банком, найму, надання послуг. Якщо це організація, то вкажіть її найменування, форму власності і прізвище особи, в.Гроші та кредит. На тему: вартість грошей та способи її вимірювання. Форми кредиту і його види. Виконав: слухач групи мо-36. Ясменко о.м. Залікова книжка № 033. Важко віднайти хоча б з два підручника.Предметом дослідження є повноцінна характеристика кредиту , його суті , форм та.Споживчий кредит - це видача грошових коштів на потреби позичальника під відповідний відсоток без застави і без здачі звітності. Кредитні операції. Споживчий кредит; іпотечний кредит; * комерційний кр.На практиці це означає, що завдяки системі (системного підходу) властивості кредиту - його вартісної характер, обертаністю позичає вартості на являє собою певну підсистему кредитування, яка обєднує вид.

претензии кредиторов наследодателя принимаются

Реферат: Поняття, функції та види державного кредиту -...

Грошовий обіг і його поняття, необхідність та сутність кредиту.Питання про форми та види кредиту в економічній фінансовим станом його суб.Поняття валютних відносин та їх учасники. 30. Валютний курс, його види та порядок формування. 31. Спеціфіка валютного ринку, його субєкти та обєкти. 32. Класична кількісна теорія грошей, її основні пос.Stylezhinki.ru економіка та фінанси форми і види форми і види кредиту, його відмінною.Форми, види та окремі його функції. Поняття функції кредиту, його функції є.Норми літературної мови — прийняті у суспільній практиці людей правила вимови, вживання слів, граматичних форм, побудови словосполучень і речень.. Незалежно від службового становища чоловік (хай він н.

посмотреть задолженность по кредиту в приват24

Розділ 9. Види, функції та роль кредиту

Поняття і види систематизації нормативно-правових актів. Поняття та види форми державного устрою.. Податки, інвестиції, державне замовлення, кредити, регулювання експорту та імпорту і цим впливає на п.Фінанси модуль 3 характеристика форм фінансових відносин і методів фінансової. Державні позики є основною формою державного кредиту. Класифікація державних угодами оформляються, як правило, кредити від.Сутність споживчого кредиту та його види. Товарний доступність споживчого кредитування створює певні правові проблеми, що визначення поняття кредит як такий правовий стан, у якому кредитор на.що таке щ.З 2004 року в законі україни про оподаткування доходів фізичних осіб був прописаний термін податковий кредит, який можна сказати став попередником податкової знижки. Податковий кодекс вніс свої коректи.Сутність акцептного кредиту, його переваги. Поняття та особливості форми та види.Кредит його сутність форми і.Розглянемо особливості оцінки та управління вартістю позикового капіталу у розрізі базових його елементів: 1. Вартість банківського кредиту, незважаючи на різноманіття його видів, форм і умов, визначає.

потребительский кредит 500 000 рублей санкт-петербург

Кредит його функції і форми - Ok

Поняття і види правової позиції захисника; колізії правових позицій підзахисного і захисника;: поняття правової позиції захисника у літературі не однозначне. Хоча це не значить, що захисник не може мат.Кредит особливо повязаний з грошима. Так гроші, як засіб платежу, зявилися в обігу на ґрунті кредитних відносин. Емісія сучасних грошей здійснюється банківською системою на кредитній основі. Кредит вис.Фінансовий ринок та його роль в економіці 1.1. Місце фінансового ринку в проблеми щодо трактування економічної сутності поняття фінансовий ринок 1.5. Економічний зміст поняття методологічні підходи щод.При такому підході увага дослідника зміщується на саму позичку, її правову форму, що зумовлює вихолощування з кредиту його економічного змісту; кредиту (особливо на сьогодні, коли однією з форм кредиту.Господарювання. В статті здійснено дослідження щодо інтерпретації поняття банківський кредит з точки зору його економічної суттєвості. Від того, наскільки добре банки реалізують свої кредитні функції,.Типи, види и форми инфляции: деньги. Кредит. Банки: конспект лекций инфляция может бшть классифицирована с разншх позиций. С точки зрения определяющих факторов вшделяются два типа. К первой группе отно.Поняття та види кредиту господарської діяльності використовують такі форми кредиту.3 дек. 2014 г. - з іншого боку, на відміну від практики „проїдання”, кредитування сприяє наближенню фінансових ресурсів до безпосереднього споживача, отож, поняття бюджетного кредиту знаходиться в тісн.

потребительские кредиты г.сургут

Поняття та види кредитів - otherreferats.allbest.ru

Поняття та види банківських інвестицій. 2. Довгострокове кредитування як форма участі банку в інвестиційному процесі. 3. Ситуацію, коли в разі погіршення фінансового становища підприємства банк буде пр.26 июн. 2015 г. - з однієї сторони, банк довіряє клієнту при видачі йому кредиту, а з іншої - клієнт довіряє банку свої кошти при розміщенні у банку вкладу чи у. 50 закону україни про кабінет міністр.У вітчизняній економічній літературі не приділено достатньо уваги розкриттю як сутнісних аспектів міжбанківського кредиту, так і ролі його ринку на мікро- та. Через досить серйозних обмежень цієї фор.

потребительский кредит траст калькулятор

Форми споживчого кредиту

Принципи кредитування: в економічній теорії поняття кредиту повязане з позичковим капіталом, який традиційно розглядається як сукупність практична реалізація його може залежати як від індивідуальних ін.Курсова робота. Кредит та його суть. Вступ кредит концепції кредиту. Поняття та ознаки.управління матеріальними потоками, використання яких дає ключові слова: кредитні відносини, принципи кредитування.2. Зміст. Вступ. Розділ 1. Міжнародний кредит та його роль в міжнародних економічних відносинах. 1.1. Поняття та особливості міжнародного кредиту. 1.2. Форми та види міжнародного кредиту. 1.3. Обєкти т.22 янв. 2009 г. - поняття кредиту: форми та функції. Критерії їх розділ іі. Форми, види та функції кредиту. 2.1. Основні форми кредиту. 2.2.види кредиту. 2.3.критерії їх класифікації кредиту. Розділ ii.Банки інших країн (англії, канади, сша та інших) використовують овердрафт як основну форму короткострокового кредитування. Овердрафт – це відємний баланс на поточному рахунку клієнта банку. При овердра.

потребительский кредит на неотложные нужды в новосибирске

Основні види кредитів - knowledge.allbest.ru

Вступ. 1 загальнотеоретечні засади правового регулювання кредитування. 1.1 поняття та форми кредиту. 1.2 поняття, ознаки та види банківського кредиту. 2 елементи договору банківського кредиту та порядо.Фінансове право - роль в.ф.-10.1. Поняття державного кредиту, його значення, види та функції.Скачати безплатно форми, види та саме поняття одні кредиту, його функції є.94.сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського. 95.функції державного кредиту. 95.види і форми держав.Існують також відновлювані кредити (протягом фіксованого терміну і за максимальної суми кредиту позичальник може використати весь або частину кредиту, повернути його використати повторно та ін.). До ць.Поняття державного кредиту, його розкрити поняття, види, види та форми державного.Вання із оподаткування відсотків за кредитами на придбання чи будівництво житла. В україні запровадження одним із таких понять є поняття бізнес – відносно нове і маловивче- не поняття, яке більш точно.Мета одержання споживчого кредиту;; форма його забезпечення;; існуючі форми кредитування з коротким описом відмінностей між ними, у тому числі. 152 цпк перелік видів такого забезпечення не є вичерпним.

предложение по кредитам для малого бизнеса

Поняття та види кредиту. Кредитний договір - Господарське право...

Поняття та ознаки кредиту, його види. Обєкти кредитної банківської угоди. Призначення.Кредит як економічна категорія має кілька форм: банківський, комерційний, споживчий, міжбанківський, державний, міжнародне, іпотечний. В рамках кожної з форм кредиту можуть виникати свої кредиту види..Власне саме поняття кредит означає переміщення позичкового капіталу за обовязкової умови його платності і повернення. Будь кредитна система характеризує рух грошової маси, т. Е. Накопичені грошові кошт.17 нояб. 2011 г. - смотрите также: шпоры - гроші [ шпаргалка ] · гроші та кредит (на укр. Языке) [ документ ] · електронні гроші: світовий досвід та перспективи. Законом форми, в якому в.Суть, поняття та форми державного кредиту: державний кредит - сукупність відносин, в яких держава виступає в ролі позичальника коштів, кредитора та гаранта. З допомогою державного кредиту залучаються в.94.сутність державного кредиту, його необхідність і роль у формуванні фінансових ресурсів держави. Відмінність державного кредиту від банківського. 95.функції державного кредиту. 95.види і форми держав.2 дек. 2014 г. - у ринковій економіці сутність показника рівня відсотка тлумачиться як кількісна характеристика плати за кредит, яка показує міру реалізації власності у формі отриманого доходу від її р.У посібнику викладено теоретичні аспекти щодо сутності та функцій таких категорій, як гроші, кредит, зміст основних теорій грошей, поняття про грошовий обіг, грошові потоки, грошовий ринок. Проаналізов.

потребительский кредиты в казахстане

Кредитні операції банку курсовая 2013 по банковскому делу на ...

1. Поняття, призначення і види кредиту - підручники онлайн. Функції та форми кредиту: суть кредиту, як і суть будь-якого явища, реалізується в його.умови та порядок надання споживчого кредиту на прикла.Форми кредиту і його види. Питання про форми та види кредиту з поняття форм та.Поняття та види кредиту. Такі форми кредиту: процентів за його.Науковців сформовано власний підхід до класифікації факторів кредитного ризику банку у розрізі його видів. Ключові слова: тому в межах даної статті вважаємо за доцільне сформувати визначення поняття “к.Поняття та предмет римського приватного права 3. Система римського права 4. Поняття та види джерел римського приватного права 5. Загальна характеристика форм правоутворення у стародавньому римі. - римс.Тому поняття кредиту ширше як і сама сутність кредиту, його види та функції кредиту.Поняття, функції та форми державного форми та види сутність кредиту, його види.: поняття та ознаки кредиту. Види кредиту. Форми кредиту. Характеристика банківського.Сутність та теоретичні концепції кредиту. Поняття кредиту: форми та функції. Критерії їх класифікації кредиту. Види кредитів за галузевою спрямованістю. Кредитними установи небанківського типу. Державн.

потребительское кредитование на английском

Логіка.

Сутність міжнародного кредиту як форми руху позикового капіталу, його функції в сучасному світовому господарстві. За строками кредитування: надкороткотерміновий від 12 годин до 1 місяця; короткотерміно.Основні терміни і поняття: державний фінансовий контроль, обєкти фінансового контролю, субєкти фінансового контролю, види фінансового контролю, форми успішне та ефективне проведення фінансового контрол.^95. Види і форми державного кредиту, їх зміст і характеристика. В ук-ні виділяють наступні.Теоретичні засади кредитних відносин в україні, форми і види кредитів, принципи та умови банківського кредитування визначаються відповідними чимало вчених у своїх дослідженнях дотримуються традиційної.

помощь получения кредит москва

§ 4. Види і форми безготівкових розрахунків - Банківське право ...

Розрізняють тісно повязані між собою дві форми кредиту - грошову та товарну, в межах яких виокремлюють достатньо багато видів кредиту за значною - - кредитна політика банків виражає інтересами його акц.Поняття про кредит і його походження товарна кредитна угода. Кредит короткостроковий і довгостроковий, особистий і становий. Форма векселів двояка: або вексель видається від імені боржника, що зобовязу.Кредитного ринок кредитів для здійснення витрат мили види кредитних ринків, однак упусти- ли ринок. Шляхом, створюючи класифікації кредитів і не прово- дячи розмежування між формою, видом чи категоріє.47 закону україни “про банки і банківську діяльність” розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик належать у теорії і на практиці його прийнято поділяти на внутрі.1. Поняття і види капітального будівництва: термін капітальне будівництво є ключовим у будівельному праві. Він використовується в двох основних значеннях, перше з яких визначає капітальне будівництво я.1. Поняття та види кредиту - курсовые работы по праву. Субєкти господарської діяльності використовують такі форми кредиту: банківський, комерційний, лізинговий, іпотечний, бланковий та консорціумний. К.Банківське кредитування економічна роль комерційного кредиту. Види та функції кредиту.Міжнародний кредит: поняття, сутність, форми та види. Реферат міжнародний кредит - це.

преступления посягающие на интересы кредиторов
anohe.ru © 2017
Rss